وقتی تشریفات مانع عشق ماست

رواج و گسترش مراسم ازدواج های گران و تجملاتی در شهرهای بزرگ و به خصوص در پایتخت چندی است که به بالاترین میزان خود رسیده است و بسیاری از جوانان برای اینکه بهترین و زیباترین شب عروسی را برای خود رقم بزنند زیر بار هزینه های گزاف این مراسم ها می روند.

                

این مراسم ها در گران ترین هتل ها و تالارهای پذیرایی تنها برای سه ساعت برگزار می شود و در بسیاری موارد این مراسم را پدران برای فرزندان خود برپا می کنند که این مسئله خود باعث می شود که عروس و داماد از چگونگی این مراسم و سختی هزینه های آن اطلاع نداشته باشند و زیر بار این هزینه ها نرفته و به راحتی بعد از چند ماه زندگی به خاطر مشکلات کوچک حاضر به جدایی شوند.اما به نظر می رسد اگر جوانان خود در مراسم و هزینه های عروسی دخیل باشند و سختی آن را بچشند قدر زندگی را بهتر دانسته و به راحتی تن به جدایی نمی دهند.

مهمترین ملاک جوانان 15 تا 29 سال برای انتخاب همسر، اخلاق، صداقت، خانواده سالم، تناسب فرهنگی و متانت بوده است و در مقابل کمترین توجه این جامعه آماری در جریان انتخاب همسر به فامیل بودن و آشنایی و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج اختصاص داشته است.

 

اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، تن دادن به چنین خرج هایی برای افرادی که توانایی پرداخت هزینه های آن را ندارند می تواند در دراز مدت آسیب های جدی را بدنبال داشته باشد.

 بر اساس نتایج نظرسنجی سازمان ملی جوانان 72 درصد از جوانان با اختصاص تشریفات به عنوان ضرورت مراسم ازدواج مخالف هستند.

 این نظرسنجی در میان جوانان 15 تا 29 سال انجام شد و بر اساس یافته های آن، نیمی از جوانان معتقدند که در جریان زندگی، مادیات اهمیت زیادی دارند اما بیش از 91 درصد از این جامعه آماری با اینکه مهریه سنگین تضمین کننده زندگی مشترک باشد، مخالفت کردند.

بهترین محیط های همسرگزینی از دیدگاه جوانان دانشگاه و محیط آموزش، اقوام و دوستان اعلام شده است و بیش از 87 درصد از آنان به پذیرش نظر بزرگترها برای انتخاب همسر و 40 درصد به ازدواج های سنتی اعتقاد داشتند.

جامعه آماری این نظرسنجی بیشترین موانع ازدواج را اشتغال، مشکلات اقتصادی و مسکن اعلام و فرار از مسئولیت، تنوع طلبی و آزادی خواهی را از جمله دلایل عدم گرایش جوانان به ازدواج عنوان کرده اند.

یافته های این نظرسنجی در ارتباط با معیارها و ملاک های ازدواج جوانان نشان می دهد که مهمترین ملاک جوانان 15 تا 29 سال برای انتخاب همسر، اخلاق، صداقت، خانواده سالم، تناسب فرهنگی و متانت بوده است و در مقابل کمترین توجه این جامعه آماری در جریان انتخاب همسر به فامیل بودن و آشنایی و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج اختصاص داشته است.

 جامعه آماری این نظرسنجی بیشترین موانع ازدواج را اشتغال، مشکلات اقتصادی و مسکن اعلام و فرار از مسئولیت، تنوع طلبی و آزادی خواهی را از جمله دلایل عدم گرایش جوانان به ازدواج عنوان کرده اند.

/ 0 نظر / 31 بازدید