شریعتمداری خطاب به خاتمی: فحش نده!

برخی از مدعیان اصلاحات در حالی ارتباط خویش با محافل بیگانه و پیروی از دستورالعمل دشمنان بیرونی را انکار می‌کنند که طی چند سال اخیر و مخصوصاً طی شش ماه گذشته تقریباً هیچ یک از اقدامات و مواضع آنها را نمی‌توان یافت که دقیقاً برگرفته از دستورالعمل‌های پیشاپیش اعلام شده و پیشنهاد شده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی نباشد. در این باره طی چند ماه اخیر ـ و در سال‌های گذشته نیز ـ گزارش‌ها و یادداشت‌های فراوانی همراه با اسناد و مدارک غیر قابل انکار داشته‌ایم. و اما تازه‌ترین اقدام این جریان سیاسی، درخواست رفراندوم برای مقبولیت دولت ـ بخوانید نظام ـ است که طی بیانیه‌ای از سوی سیدمحمد خاتمی مطرح شد و بلافاصله با استقبال گسترده مقامات و رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی روبرو شد. قبل از پرداختن به موضوع یادشده، در این خبر دقت کنید؛ چندی قبل، مایکل لدین -MICHAEL LEDEEN- عضو برجسته مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» و دستیار ویژه «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع اسبق آمریکا و «دیک چنی» معاون جرج بوش، از «رفراندوم درباره مشروعیت جمهوری اسلامی ایران» با عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با اقتدار ایران اسلامی یاد کرده بود. لدین در پیشنهاد خود اشاره می‌کند که آنچه مهم است، «انجام رفراندوم» نیست؛ زیرا رفراندوم در قوانین ایران گردش کار شناخته شده‌ای دارد و حتی در صورت انجام، نتیجه آن نیز مورد نظر نیست، چرا که مردم ایران به نظام حکومتی خود وفادارند. مایکل لدین معتقد است؛ پیشنهاد رفراندوم از یکسو و حمایت رسانه‌ای غرب از سوی دیگر می‌تواند مخالفان جمهوری اسلامی ایران را امیدوار کرده و در صحنه نگاه دارد!

اکنون به پیشنهاد خاتمی که با بیانیه مشابهی از سوی مجمع روحانیون همراه بود باز می‌گردیم.
1- خاتمی می‌داند که انجام رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گردش کار و راه قانونی تعریف شده‌ای دارد؟ و مطابق اصل 110 قانون اساسی فرمان آن بایستی از جانب رهبری صادر شود و نظارت بر آن مطابق اصل 99 قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. بنابراین وقتی آقای خاتمی در بیانیه خود از انجام رفراندوم ـ با همان موضوع «مقبولیت»! که پیش از او مایکل لدین پیشنهاد کرده است ـ سخن می‌گوید و خواستار برگزاری آن از سوی نهادی غیر از شورای نگهبان می‌شود، در عمل و آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کند و باید از او پرسید؛ جنابعالی که در اولین گام قانون اساسی را زیر پا می‌گذارید، اولاً؛ چگونه ادعای قانون‌گرایی دارید؟! ثانیاً؛ وقتی قانون اساسی را نفی می‌کنید، چگونه می‌توان شما را در چارچوب نظام تلقی کرد؟! و ثالثاً؛ با توجه به آن که می‌دانید پیشنهادتان قانونی و عملی نیست، آیا غیر از این است که دقیقاً همان دستورالعمل «مایکل لدین» ـ بخوانید سازمان سیا ـ را به دست گرفته‌اید؟! لطفاً مثل همیشه فحش ندهید، دلیل بیاورید!

2- خاتمی در بیانیه خود ـ بخوانید بیانیه مایکل لدین ـ پیشنهاد کرده است که رفراندوم مورد نظر وی به جای شورای نگهبان از سوی «یک نهاد بی‌طرف مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام»! صورت پذیرد. که در این باره باید گفت، اگر مقصود خاتمی از مجمع تشخیص مصلحت، ریاست آن یعنی آقای هاشمی رفسنجانی است که ایشان به وضوح نشان داده‌اند نه فقط بی‌طرف نیستند، بلکه به شدت از خاتمی و موسوی و دار و دسته آنها حمایت می‌کنند. به عنوان نمونه، آیا پیشنهادهای ایشان در نماز جمعه اخیر تهران، حتی یک کلمه ـ تأکید می‌شود حتی یک کلمه ـ با بیانیه‌های فتنه انگیزانه موسوی و خاتمی تفاوت داشت؟! و چنانچه منظور خاتمی شخصیت حقوقی نهاد مجمع تشخیص مصلحت است و نه شخص آقای هاشمی رفسنجانی که باید گفت وظیفه مجمع، برگزاری رفراندوم نیست و این نیز نشانه دیگری از بی‌اعتنایی ـ یا بی‌اعتقادی ـ آقای خاتمی به قانون اساسی است.

از سوی دیگر اگر آقایان اساساً به قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند که در این صورت نمی‌توانند خواستار ریاست قوه مجریه در کشوری شوند که قانون اساسی یعنی میثاق ملی آن را قبول ندارند! این تناقض را چگونه توجیه می‌کنند؟!

3- خاتمی و یارانش در حالی از انجام رفراندوم سخن می‌گویند که نشان داده‌اند به هیچ یک از فرایندهای قانونی اعتقادی ندارند و انتخابات اخیر را بدون آن که کمترین دلیل و سندی برای مخدوش بودن آن ارائه کنند، غیر قانونی! دانسته و خواستار ابطال آن شده بودند. بنابراین بر فرض که رفراندومی برگزار شود، به یقین نتیجه آن را نمی‌پذیرند. چرا؟! نکته اصلی دقیقاً در همین نقطه نهفته است.

دار و دسته خاتمی کمترین تردیدی ندارند که پیشنهاد آنها اولاً؛ قانونی نیست، ثانیاً؛ عملی نیست و ثالثاً؛ بر فرض انجام رفراندوم، نتیجه آن برای مدعیان اصلاحات به مراتب از انتخابات دهم شکننده‌تر خواهد بود. آنها با پیشنهاد رفراندوم بخش دیگری از سناریوی از پیش طراحی شده غرب را برای فتنه انگیزی به صحنه آورده‌اند و در دورترین افق ذهن خود نیز نه فقط انجام آن را قانونی و عملی نمی‌دانند، بلکه عدم تحقق آن بخش اصلی این پروژه است چرا که طراحان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به وضوح می‌دانند تحقق رفراندوم نتیجه‌ای کاملاً معکوس و متضاد با خواست آنها دارد. به بیان دیگر کاربرد اصلی این سناریو داغ کردن تنور تنش است. آرزویی که دار و دسته خاتمی به آن نخواهند رسید و به یقین از بادی که به دستور دشمنان می کارند طوفانی سهمگین به پا خواهد شد که طومار خط جدید نفاق را نیز مانند خط نفاق دهه 60 درهم می‌پیچد.

/ 0 نظر / 31 بازدید