اعتراف: نقشه ترور امام خمینی (ره)!

به گزارش خبر گزاری فارس در 8/4/88 : رئیس اسبق موساد در تهران با پرده برداشتن از پیشنهاد رئیس جمهور وقت فرانسه به شاه ایران برای ترور امام خمینی فاش کرد، یکی از مشاوران "محمد رضا پهلوی " به درخواست وی، در اوایل دسامبر سال 1978در تماسی از او خواسته است تا موساد "امام خمینی (ره) " را ترور کند؛ به همین مناسبت بخش حقوق سایت تبیان در راستای رسالت اطلاع رسانی و آموزش نکات و زوایای دانش حقوق نکاتی را درباره ترور رهبر و ابعاد آن تقدیم می کند.

مقدمه :                              

روزنامه فرامنطقه‌ای "الحیات " به نقل از روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، نوشت، «الیعازر تسفریر» رئیس اسبق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در تهران، با اشاره به زمانی که "امام خمینی "‌ (ره) در فرانسه بودند، فاش کرد که یکی از مشاوران "محمد رضا پهلوی " از وی خواسته است تا امام خمینی را ترور کند.

بنا بر این گزارش، یدیعوت به نقل از الیعازر نوشت: زمانی که در اوایل دسامبر سال 1978 تظاهرات و اعتصاب‌ها در ایران زندگی عادی را فلج کرده بود یکی از مشاوران شاه با وی تماس گرفته و از او درخواست کرده است که ترور خمینی را بررسی کند.

بنا بر این گزارش، مشاور شاه که به نام وی اشاره‌ای نشد، الیعازر را به دیدار با محمد رضا دعوت کرده است تا این درخواست را مستقیما از وی بشنود.

مجازات یکم: قتل یا آویختن به دار یا  قطع دست راست و سپس پای چپ یا  نفی بلد

مجازات دوم : حبس و زندان

بنا بر این گزارش، در آن برهه زمانی امام خمینی هنوز در پاریس [پایتخت فرانسه] بود و الیعازر تسفریر مسئول انتقال و خارج کردن 34 اسرائیلی از ایران بود.

به گزارش یدیعوت، تسفریر همچینن اعلام کرد که در 11 فوریه سال 1979، "شاهپور بختیار " نخست وزیر وقت ایران وی را برای این موضوع به دفتر خود فراخوانده است.

الیعازر گفت "یک ساعت تمام در دفتر وی [بخیتار] نشستم و از وی خواستم تا اگر از وی درخواست کردم تا در خارج کردن اسرائیلی‌ها به من کمک کند، این امر را تضمین کند " که وی در پاسخ گفت که "امور به شکل خوبی پیش خواهد رفت ولی کاش شما می‌توانستید کاری برای خمینی بکنید ".

رئیس اسبق موساد در تهران با بیان این امر افزود که بختیار "درخواستش را به صراحت مطرح نکرد ولی ما کاملا فهمیدیم که وی از ما انتظار دارد چه کاری برای او انجام بدهیم. "

بنا بر این گزارش، "والیری ژیسکارد دیکسن " رئیس جمهوری وقت فرانسه در آن زمان که امام خمینی هنوز در پاریس بود، وزیر کشور خود را نزد شاه فرستاد و اعزام گروهی برای ترور خمینی را پیشنهاد کرد «ولی شاه از فرصت استفاده نکرد». براین پایه، مو ضوع جرم  ترور  و سوء قصد به رهبر! را مورد بررسی حقوقی قرار می دهیم.

 

جرم  ترور  و سوء قصد به رهبر!

 

محمدرضا پهلوی

ترور نافرجام آیت الله خامنه ای

به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قانون گذار ایرانی برای سوء قصد به  رهبر یک جرم مستقل  مقرر داشته است ؛بر این اساس شرایط متعددی برای تحقق این جرم شرایط زیر باید موجود باشد و در محضر دادگاه اثبات گردد:

شرط یکم: جان رهبر هدف مرتکب باشد.

بنا براین شرط  آنچه مورد نظر  مقنن قانون مجازات اسلامی است کیفر شدید کسانی است که جان رهبر را نشانه  روند و بقیه سوئ قصدهای به رهبری با سوء قصدهای  نسبت به سایر اشخاص تفوتی ندارد و البته کیفر خود را خواهد داشت.

شرط دوم : عمد و علم مرتکب

اولا: مرتکب باید بداند با رهبر مواجه است و شناخت شخصیت وی حین ارتکاب عمل ملاک است و بنا براین چنانچه  مثلا به دلیل تاریکی یا کند ذهنی و.. نشناسد گرچه مجرم است اما با ماده 515 قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب واقع نخواهد شد.

ثانیا: باید علم و عمد در فعل ونتیجه را دارا باشد .

مجازات  ترور  و سوء قصد به رهبر!

 

برابر 515 قانون مجازات اسلامی سوء قصد به رهبر دارای یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:

مجازات یکم: قتل یا آویختن به دار یا  قطع دست راست و سپس پای چپ یا  نفی بلد

محاربه با نظام

 

در صورتیکه شرایط محارب را دارا باشد مرتکب به یکی از مجازاتهای فوق محکوم می شود.

مجازات دوم : حبس و زندان

در صورتیکه مرتکب شرایط محارب را دارا نباشد مرتکب به  حبس از سه تا ده سال محکوم می شود.

/ 0 نظر / 70 بازدید